Avis legal

Titularitat

Tots els drets de la pàgina web www.rotulosotesa.com pertanyen a TAS SA essent aquesta titular de tots els drets de propietat intel · lectual i industrial dels continguts d'aquesta pàgina web.

Continguts.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l'autorització per escrit del seu Titular, és una infracció que castiga la legislació vigent, estant subjecte a les responsabilitats civils i penals corresponents.

TAS S.A. es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions, actualitzacions o cancel · lacions que consideri oportunes, de tots els continguts, així com de la presentació, que ofereix aquesta pàgina web.

TAS S.A. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, i / o actualitat dels continguts.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els de xat, fòrums d'opinió o pàgines obertes al lector) que TAS SA ofereix al seu web ia no emprar-los per incórrer en activitats il · lícites o contràries a la bona fe ia l'ordenament legal; provocar danys en els sistemes físics i lògics de TAS SA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

El titular perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu web exercint totes les accions civils i penals que els puguin correspondre en dret.

Enllaços L'establiment d'un enllaç amb una pàgina web d'un tercer (link) no implica en cap cas l'existència d'una relació entre TAS SA i el propietari de la pàgina web en què s'estableixi, ni l'acceptació o responsabilitat pels continguts d'aquella. Igualment els enllaços de webs de tercers amb la web de TAS S.A. no comporta l'assumpció de cap tipus de titularitat ni de responsabilitat pels continguts d'aquelles

TAS S.A. no es fa responsable d'hipotètics danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus oa la presència d'altres elements lesius en aquesta pàgina web.

Usuaris registrats

En relació a les dades personals que es recullin a través dels serveis que es troben a disposició dels usuaris a través del registre previ, aquests seran tractats d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i resta de normativa aplicable.

TAS S.A. compleix aquesta obligació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com en el disposat en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (Llei 34/2002 d'11 de juliol).

L'usuari enregistrat en aquesta pàgina web podrà en tot moment exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en la referida Llei i altres normes que la desenvolupen.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d'accés queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar de l'accés a la pàgina web, l'usuari i TAS SA acorden sotmetre als Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.